Nyheter

Plattformen som ökar effektiviteten och beläggningsgraden i konsultföretag

En beläggningsgrad som ökar med flera procentenheter, färre overheadkostnader och nöjdare medarbetare. Det är resultatet när flera hundra konsultföretag har digitaliserat sina processer med hjälp av Cinode, en plattform som är specialanpassad för konsultföretag.

Efter att ha arbetat flera år i konsultbranschen såg grundarna att konsultföretagen var skickliga på att lösa kundernas problem. Däremot var deras interna arbete ostrukturerat och ineffektivt, vilket ledde till färre affärer och låg beläggningsgrad.

– Vi såg ett stort hål i marknaden. Välbetalda chefer spenderade mycket tid på administration samtidigt som bolagen förlorade många affärer för att de helt enkelt inte hade koll på sin kompetens och tillgänglighet, säger Mattias Loxi, medgrundare och CMO. 

Det blev starten för allt-i-ett-plattformen Cinode, som förenklar konsultföretagens vardag. Genom att samla kompetenser, CV, beläggning, matchning, sälj och leverans på samma plattform frigörs enormt stora värden.

Tack vare en ökad transparens inom verksamheten och att individens preferenser tas tillvara på ett bättre sätt når konsultbolagen en högre tillväxt och får betydligt nöjdare kunder. 

I Sverige är bolaget ledande med över 250 betalande kunder och 7000 freemiumbolag. Företaget har även kontor och många kunder i Finland. Samtidigt expanderar de snabbt i resten av Europa. Användarna finns i över 20 länder runt om i världen.

Erbjud kunden rätt kompetens vid rätt tidpunkt

Att snabbt hitta konsulterna med den efterfrågade kompetensen för projektet, i kombination med ambition och tillgänglighet, ger rätt förutsättningar för en lyckad matchning. Därför behöver all kompetens i bolaget vara synlig.

Det blir också ett sätt att arbeta strategiskt med upskill, rekrytering och nyttjande av partners. Sökbarheten och den datadrivna matchningen är avgörande faktorer för effektivitet och hög beläggningsgrad.

– Våra kunder vittnar om fler kandidater till projekten och de kan enklare optimera sin beläggning både ur ett bolag- och individperspektiv. Genom den snabba digitala CV-hanteringen vinner konsultföretagen ännu fler affärer, säger Mattias.

Ökad leveranskapacitet med underkonsulter och partners

När projekten blir mer avancerade och kräver utökad specialistkompetens blir det ännu viktigare att arbeta med partners och underkonsulter. Det gör också att konsultföretagen får mer flexibilitet i sina leveranser och framförallt kan de öka sin leveransgrad och på så sätt få fler affärer. 

– I många konsultföretag är relationerna till partners och underkonsulter personliga, vilket gör dem mycket sårbara. Men genom att digitalisera partner- och underkonsultaffären samtidigt som bolagen arbetar strategiskt för att öka sitt nätverk av extern kompetens kan konsultbolagen driva tillväxt.

Cinode är även ett nätverk mellan bolag. Här går det nämligen att hitta nya frilansare och partnerföretag för att leverera mot slutkunderna. Dessutom är det möjligt att dela information med utvalda partners vilket gör det ännu enklare att samarbeta

AI ökar effektiviteten ytterligare

 Cinode har under den senaste tiden lagt till fler AI-funktioner som ger betydande värden för bolagen.

– Genom AI tar vi nästa steg i att driva konsultföretag på ett smart och effektivt sätt. Våra kunder kan nu göra ännu bättre CV:n, optimera matchningen direkt från inkommande mail och snabbare få ut rätt data. Att nyttja AI på plattformen revolutionerar verkligen hur vi driver konsultaffären, avslutar Mattias.