Nyheter

På svenska arbetsplatser lever surfplattor och datorer ett betydligt kortare liv än vad som är tekniskt möjligt: ”Helt fel ur miljösynpunkt”

Enligt en ny IT-undersökning från Panasonic Toughbook byter ett stort antal svenska företag ut sina datorer och surfplattor alldeles för tidigt.

När svenska företag byter ut sina datorer och surfplattor gör 73 procent av dem det inom fem år. Detta är ett miljöproblem eftersom EU-kommissionens lagstiftning har som mål att datorer och surfplattor ska hålla i minst fem år.

De nedslående siffrorna från Sverige är en del av en ny undersökning som genomförts av analysföretaget YouGov på uppdrag av Panasonic Toughbook.

Och nyheten tas inte emot väl av Nordic Country Manager Stefan Lindau: 

– I de flesta fall arbetar företag med fasta cykler när de byter ut hårdvara. Det innebär att de byter ut datorer och surfplattor med bestämda intervall i stället för att överväga om det faktiskt behövs. Helt fel ur miljösynpunkt, eftersom det krävs stora mängder resurser och energi för att producera elektronik. De senaste generationerna av datorer och surfplattor med tillhörande support motiverar en livslängd på minst fem år och ofta mycket mer om man utformar enheter som är byggda för att hålla”, säger han och pekar på det faktum att teknikindustrin står för 5–10 procent av världens CO2-utsläpp enligt det internationella analysföretaget IDC.

Undersökningen visar också att 9 procent av de svenska företagen byter ut datorer och surfplattor redan efter 2 år, och ytterligare 20 procent byter ut sina enheter efter 2–3 år. 1 procent av företagen byter till och med ut datorer och surfplattor efter mindre än 1 år.

I februari enades EU-kommissionen om en ny lagstiftning som innebär att tillverkare av datorer, surfplattor och mobiltelefoner måste tillhandahålla reservdelar och mjukvaruuppdateringar i minst fem år. Lagförslaget innebär en ny ”rätt till reparation” för konsumenter, både inom och utanför den lagstadgade garantin, vilket gör det lättare att få produkter reparerade i stället för att byta ut dem mot nya. Den nya lagstiftningen kräver att en lång rad produkter som mobiltelefoner, datorer och surfplattor ska vara tekniskt reparerbara för att förlänga deras livslängd.

Tanken med det politiska initiativet är att se till att datorer, surfplattor och mobiltelefoner är konstruerade för att vara så energieffektiva och hållbara som möjligt, så att konsumenterna enkelt kan reparera, uppgradera och underhålla dem, och inte minst garantera att enheterna återanvänds och återvinns.

Problemet med att byta ut datorer, surfplattor och telefoner för tidigt, utan att ta hänsyn till livslängden, underströks nyligen i den årliga globala rapporten om elektroniskt avfall som publicerades av FN i mars. Rapporten visar att världens produktion av elektronikavfall ökar fem gånger snabbare än den dokumenterade återvinningen av elektronikavfall. Otroligt nog skulle de 62 miljoner ton elektronikavfall som genererades 2022 kunna fylla 1,55 miljoner 40-tons lastbilar.

Panasonic står bakom produktserien Toughbook, som består av slitstarka datorer och surfplattor som tål skakningar, vatten och damm samt att tappas från hög höjd. Enheterna används av bland annat servicetekniker, lagerarbetare, räddningstjänst, militär och i byggbranschen och har lång hållbarhet.