Nyheter

Kirunas nya Sjöbangård

– Vi anlägger tio nya spår och ett 30-tal nya växlar. Totalt blir det tio kilometer nytt spår för malmtåg och någon kilometer med återanvända spåravsnitt för tillsatsmedel som kalk, cement, olja, bentonit med mera, säger Roger Fjellberg, senior projektledare logistik vid LKAB.

Bygget av ny Sjöbangård i Kiruna är intensivt och går enligt plan. I juni 2025 ska trafiken med malmtransporter kunna flyttas över från den befintliga bangården.

Projektet med ny Sjöbangård i Kiruna går under namnet Infrastruktur Norr. Just nu är tre kontrakt i gång parallellt, två för markarbeten och ett för BEST-arbeten och fler är under upphandling. Det gäller bland annat färdigställande av infartsväg.

LKAB har egna lastnings- och rangerbangårdar vid gruvorterna Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Och därtill terminaler och bangårdar vid utskeppningshamnarna Narvik i Norge och Luleå. I Kiruna behöver den gamla sjöbangården ersättas på samma sätt som hela staden behöver flyttas till följd av gruvans utveckling.

Sjöbangården flyttas en bit västerut. I princip får bara det som påverkas av gruvans expansion och därför måste flyttas ersättas med ny anläggning. Gällande tillstånd ger inte utrymme för någon expansion. 

Utöver de tio nya spåren om vardera 750 till 900 meter som byggs med betongslipers och 60 E1-räls samt nya växlar blir det utmed bangården en ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar. Därtill förbereds för media i marken och skalskydd. Det blir också nya kontaktledningar och ett nytt ställverk.

Bygger på gammal sjöbotten

Projektering för arbetena påbörjades under 2019 och anläggandet startade 2020. I mitten av juni 2025 sker flytten i praktiken under ett fem dagar långt totalt trafikstopp. Det är det längsta trafikstopp någonsin i malmtransporterna, om man bortser från stoppen till följd av järnvägsskador efter tågurspårningarna på Malmbanan nyligen. Med allt efterarbete kommer bangårdsprojektet att pågå till år 2027.

En del av bangården ligger på mark som LKAB förvärvat av Trafikverket. Större delen ligger på vad som tidigare var sjöbotten för sjön Luossajärvi, som blev torrlagd i början av 2010-talet. Gruvbolaget kommer i fortsättningen att kunna köra på helt egen infrastruktur till och från sina verkstäder.

Fyllnadsmassor saknar bolaget av naturliga skäl inte. Totalt har 2,5 miljoner ton fyllnadsmassor körts ut, bland annat stora mängder rent gråberg. En helt ny bankropp har byggts med ett djup på mellan 2,5 och 14 meter under de blivande spåren.

Bygget av den nya bangården med alla transporter till och från arbetsområdet sker med fullt pågående trafik runt omkring. Det handlar om åtta till tio tåg ut med malm per dag och lika många tomma tåg in plus alla tåg med tillsatsvaror.

Omfattande rördragning

Bland det som sticker ut mest i projektet, all massförflyttning till trots, är omfattande borrning för diverse rördragning under befintlig bankropp. Det handlar om ledningar för bland annat vatten, avlopp, högspänning, optokablar och fjärrvärme.

– Vi har borrat sju rör under sjöbangården i två etapper. Först från en startgrop på den östra sidan om banvallen och 60 meter till en mottagningsgrop ungefär mitt på banvallen för att sedan borra motsvarade från den västra sidan till mottagningsgropen, där rören skarvades ihop, berättar Roger Fjellberg.

Dessutom har sju stycken 120 meter långa rör borrats under Trafikverkets Kiruna bangård och väg 872, tidigare E10.

Omfattande mätsystem och säkerhetsrutiner ska indikera eventuella markrörelser, som både LKAB och Trafikverket kan ta del av.

FAKTA:

Byggherre: LKAB

Generalentreprenör: Infranord AB Region Nord

Markentreprenör: NYAB Sverige AB

Tidplan: 2020 – 2025