Tag: IVL Svenska Miljöinstitutet

Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs

Sjöfarten måste minska sitt fossilberoende. En väg framåt kan vara vätgas eller andra vätgasbaserade sjöfartsbränslen. Rent tekniskt…IVL: Sänkt reduktionsplikt gör det svårare att nå trafikens klimatmål

Regeringens förslag att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent…Miljözoner som gynnar eldrivna lastbilar får politiskt stöd

Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver…Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att…Efter dieselgate: Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

I takt med att EU under senare år har skärpt…Göteborgs hamn får fossilfria last mile-transporter

Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping är några av Sveriges viktigaste noder för svensk varudistribution. Orternas viktigaste koppling till kontinenten är godstågspendlarna till Göteborgs hamn med totalt 19 avgångar i veckan. Godset på pendlarna transporteras på…Ny rapport visar att fordonsindustri och transportupphandlare behöver öka sitt fokus på hållbarhetsfrågor

Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara? En ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige visar vilka hållbarhetsaspekter som…Ny rapport från forskningsprojektet Stafetten: ”Otydliga mål och gamla beslut hindrar transportsektorns omställning”

Sveriges ambitiösa miljö- och klimatpolitik får inte tillräckligt genomslag i infrastrukturplaneringen. Det visar en rapport från forskningsprojektet Stafetten som…Ny förstudie från IVL och KTH visar att det inte är någon extra kostnad att gå över till elfärjor

Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom…Bättre beslut när miljöpåverkan uttrycks i pengar

En ny ISO-standard ska hjälpa företag att värdera sin miljöpåverkan…Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd…