Nyheter

Forskningsprojektet Frivilliga klimatåtaganden på godstransporter – hur kan de bidra?: ”Företag vill ställa om men bromsas av den rådande klimatpolitiken”

”Regeringen behöver växla upp för att hjälpa företagen i deras klimatomställning.”

Det skriver Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter på IVL Svenska Miljöinstitutet, Gabrielle Tillberg, projektledare inom policyutveckling på företagsnätverket Transformity, Martin Flack, chef för Sustainability Economics på Ramboll Management Consulting och Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Sydsvenskan. Samtliga undertecknare deltar i forskningsprojektet Frivilliga klimatåtaganden på godstransporter – hur kan de bidra?:

”Många företag i Sverige har ambitiösa mål för att minska sin klimatpåverkan, men de bromsas av den rådande klimatpolitiken. Ändringen av reduktionsplikten från årsskiftet ger till exempel ett kraftigt försämrat utgångsläge för företagen eftersom utsläppen från godstransporterna ökar. Det framkommer i ett pågående forskningsprojekt finansierat av Trafikverket där vi intervjuat transport- och hållbarhetschefer på stora företag som har ambitiösa klimatmål, bland annat vetenskapliga så kallade Science-Based Targets.”

Läs hela debattartikeln här:

www.sydsvenskan.se

Foto: Valdas Miskinis