Tag: kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.