Nyheter

Ett steg närmare trafikplats Bråvalla i Norrköping

Den här veckan påbörjas bygget av trafikplats Bråvalla, en kombinerad av- och påfart till E4 som bland annat väntas minska andelen tung trafik genom Norrköping.

Entreprenören Svevia har precis kommit på plats för att starta upp bygget, som inleds med förberedande arbeten på västra sidan av E4 utanför befintliga vägar, samt att skapa en gång- och cykelväg längs med Fiskebyvägen.

– Det är alltid roligt att gå från planeringsstadie till byggstart, säger Niklas Engström, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret. Inledningsvis kommer inte arbetet att påverka trafiken i någon större utsträckning, men längre fram i höst blir det märkbart för dem som ska använda sig av Fiskebybron, så redan nu försöker vi se över funktionella trafiklösningar inom projektet.

– Av- och påfarten till E4 är väldigt viktig för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla, därför känns det bra att bygget nu är igång, säger Karin Jonsson, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. En annan positiv effekt är att den tunga trafiken genom Norrköping väntas minska när trafikplats Bråvalla står klar och man inte längre behöver köra genom andra delar av Norrköping för att ta sig till Bråvalla och Fiskeby.

Utöver på- och avfarten till E4 samt gång- och cykelvägen längs med Fiskebyvägen, omfattar projektet bland annat en ny anslutning till Kabelvägen och nya cirkulationsplatser. Nya, säkrare övergångspassager över Fiskebyvägen kommer även att skapas för gång och cykel. Under arbetets gång planerar Nodra att genomföra byte av VA-ledningar i de berörda delarna. Enligt tidsplanen väntas projektet bli färdigt under sommaren 2021.

Övriga upplysningar:
Utöver Svevia AB och Nodra är även Eon och Trafikverket involverade i arbetet med trafikplats Bråvalla. Eon kommer att flytta på en större elledning för att möjliggöra projektet, och när ramperna till E4 är klara tas de över av Trafikverket, som då kommer att ansvara för driften av dessa.

Fiskebyvägen planeras att vara öppen under arbetets gång, men då framkomligheten kommer att påverkas rekommenderas de som har möjlighet, att istället välja Finspångsvägen.

Total budget för projektet är strax över 140 miljoner kronor. Detta inkluderar även allt för- och efterarbete samt de VA-jobb som utförs av Nodra.