Tag: transportforskning

Stora mängder mikroplaster från vägmarkeringar

Slitage av vägmarkeringar är en viktig källa till utsläpp av mikroplaster. Mängderna är…En ständigt aktuell 100-åring

Den vägtekniska forskningen har bidragit till bättre vägar, bekvämare resor och säkrare…Ny rapport från VTI: FF55 bör omfatta även mindre fartyg

Ny VTI-rapport om vilka effekter och kostnader de i EU:s klimatpolicypaket ”Fit for 55” (FF55) föreslagna styrmedlen…Forskningsinstitutet VTI storsatsar för framtidens transportsystem

VTI har funnits i Lindholmen Science Park i Göteborg sedan 2004. Nu utvidgar forskningsinstitutet med ännu ett kontor i samma område. Här finns plats för fler medarbetare och körsimulatorer – allt för…Simon Matti belönas med Håkan Frisingers Award for Excellence in Transportation

2022 års stipendium från Håkan Frisingers Stiftelse för transportforskning tilldelas Simon Matti, professor vid Luleå tekniska universitet. Stiftelsen har också beslutat…47 svenska tågstationer ska studeras i syfte att stävja brott

Studier visar att många människor känner sig utsatta i samband med resor i kollektivtrafiken, men också att en stationsmiljö som uppfattas som otrygg inte nödvändigtvis behöver vara det. I ett…Nytt projekt om cykellogistik inom urbana områden

Cykellogistik inom urbana områden (CUBA) är ett projekt om gods- och varutransporter med cyklar i städer. Det…Ny studie visar: Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut…