Nyheter

47 svenska tågstationer ska studeras i syfte att stävja brott

Studier visar att många människor känner sig utsatta i samband med resor i kollektivtrafiken, men också att en stationsmiljö som uppfattas som otrygg inte nödvändigtvis behöver vara det. I ett samarbete mellan KTH och Södertörns högskola ska forskare utreda risken för att utsättas brott i stationsmiljöer och rädslan för brott i dessa miljöer. Arbetet ska leda fram till ändringsförslag för att förbättra tryggheten, och resultaten kan användas som riktlinjer för hela landet.

En forskningsstudie från 2019 utförd av bland andra KTH-forskaren Vania Ceccato visar att 25 procent av de kvinnliga deltagare kände sig hindrade att använda kollektivtrafiken så ofta som de skulle vilja på grund av risken för sexuella trakasserier.

– Trots detta hade 90 procent av dem som varit utsatta inte rapporterat det till någon, oftast för att de tänkte att brottet inte var allvarligt eller att de inte trodde att förövaren skulle åka fast, säger Vania Ceccato, professor på avdelningen Urbana och regionala vid studier vid KTH.

Social kontroll är av stor betydelse

Hon berättar att den upplevda tryggheten inte behöver ligga i linje med den faktiska risken. Forskarna fann också att de platser där människor kände sig mest otrygga inte alltid överensstämde med platser där flest personer faktiskt blivit utsatta för brott.

För att ta itu med det förebyggande arbetet mot otrygghet startades forskningsprojektet ”Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet ” 2021. Nu har en första rapport kommit.

– Passagerarnas flöde och hur fräsch tågstationen är påverkar tryggheten. Det är som tryggast när andra passagerare är på plats, särskilt för kvinnor, men det var oklart var gränsen går mellan hur stor passagerarnärvaron är och brott samt rädsla. Trafikvärdar och andra typer av formell social kontroll är av stor betydelse framförallt på kvällen och natten när passagerarflödet är mindre.

47 svenska tågstationer undersöks

Som en del av forskningsstudien, som pågår fram till 2023, kommer en enkät att genomföras om situationen på 47 tågstationer fördelade på tre olika järnvägssträckor som går genom mellersta och södra Sverige.

– Vi vill veta vilka egenskaper hos den byggda och sociala miljön på järnvägsstationer som påverkar resenärers säkerhet och trygghet mest efter att vi kontrollerat för andra egenskaper som lokalisering och storlek på stationerna. Vilka strategier behöver tillämpas för att reducera källan för otrygghet? Med svar på detta hoppas vi att kunna ge riktlinjer på hur vi kan ”bygga in” säkerhet och trygghet när vi bygger om eller planerar nya stationer.