Nyheter

Ökad trafiksäkerhet genom Hemavan

Europavägen går rakt genom det turistattraktiva Hemavan. Nu bygger Svevia en mer trafiksäker lösning med fartdämpande åtgärder samt en gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna.

E12 genom Hemavan kommer att byggas om under sommaren. Trafikverket har gett Svevia uppdraget som är värt 37 miljoner kronor. Projektet sträcker sig mellan restaurang Solkatten och strax söder om Lassovägen.

– Ombyggnationen görs för att skapa en vettig och trafiksäker lösning för människorna som bor i Hemavan. Samtidigt är E12 regionens viktigaste transportled med många tunga transporter och säsongsvis belastas den av intensiv tillströmning av turister. Det är många som ska samsas på den här sträckan. Vintertid kommer det stora mängder av snö, som också tar plats, säger Per Fahlman, Svevia.

a hemavan
Uppdraget omfattar avsmalning av vägsektioner, trottoar på båda sidor av vägen och bussfickor. Svevia ska även bygga en gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna samt anlägga och lägga stenplattor på en 4000 kvadratmeter stor yta vid Ica och Systembolaget.

– I samband med ombyggnationen kommer vi även att anlägga ny belysning och nya VA-ledningar.

Arbetet planeras att starta igång efter midsommar och ska vara avslutat under hösten 2018.

– Ska vi ha möjlighet att starta efter midsommar måste dock våren sätta fart. Den kyliga väderlek som varit i år gör att det fortfarande är flera minusgrader bara två meter ner i backen.

Trafikmängden på sträckan är uppmätt till 860 fordon/dygn varav 130 tung trafik. Under turistsäsong kan dygnsmedeltrafiken uppgå till cirka 4000 fordon i de centrala delarna.

Redaktionen