Nyheter

Norconsult öppnar kontor i Varberg

Norconsult fortsätter att växa i både medarbetarantal och med fler kontor. Den senaste etableringen har placerats söderut, i kustnära Varberg med Kusthotellet som närmsta granne. Placeringen ger också närhet till Campus Varberg, där samarbetet mellan akademi och näringsliv redan är i uppstart.

Varbergskontoret är en vidareutveckling av Norconsults satsning i Malmö som gett goda resultat och kommer att ligga under Team Väg, Trafik & VA i Malmö. Teamet i Varberg är redan idag involverade i flera projekt på lokal nivå i Varberg, bland annat fartreducerande åtgärder vid Köpmansvägen och trafikutredning för Hamnvägen. På nationell nivå arbetar teamet med gång och cykelväg i Upplands Bro, väg i Trelleborgs kommun och uppdragsledning för Pyntens pumpstation i Kristianstad.

Nya rekryteringsmöjligheter
Etableringen i Varberg stärker Norconsults position på såväl den lokala som den nationella marknaden inom vägprojektering och projektledning.

a varberg

– Närheten till Campus Varberg med efterfrågade utbildningar som exempelvis järnvägsprojektering och byggteknik ger också nya rekryteringsmöjligheter, berättar Johan Sivengård affärsområdeschef för Väg & Bana. Placeringen i Varberg ger även ett närmare alternativ till arbetsplats för de medarbetare som vanligtvis pendlar söderifrån till Göteborgskontoret, säger han.

Teamet efterfrågar framförallt vägprojektörer, trafikplanerare och i förlängningen VA-ingenjörer, berättar sektionschef Mats Hörnfeldt. Genom samarbetet med Campus Varberg har Mats en plats i ledningsgruppen för deras byggingenjörsprogram där han med och utformar programmet och kan styra utbildningen i stort.

– Mitt syfte är att etablera kurser inom vägprojektering och genom det kunna ta in praktikanter inom området och på längre sikt anställa dessa. Vi ser mycket positivt på denna etablering och rekryteringen som kommer därtill, säger han.

Redaktionen