Nyheter

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?

Under våren 2017 har bolaget Oslo-Sthlm 2.55 genomfört den första Infrastruktur-RFIn (request for information) i Sverige för att undersöka hur privata företag kan bidra till att hitta nya modeller för att bygga och finansiera infrastruktur i allmänhet och projektet Oslo-Stockholm i synnerhet.

– Det är uppenbart att vårt traditionella sätt att finansiera infrastruktur genom statliga anslag inte kommer att räcka till. Efterfrågan på resmöjligheter tillsammans med behoven av att skapa moderna hållbara transportsystem kommer kräva nya lösningar. Därför har bolaget tagit initiativ till en helt unik process i syfte att tillsammans med näringslivet utveckla dessa, säger Jonas Karlsson VD för Oslo-Sthlm 2.55.

Stråket Oslo-Stockholm har särskilt goda förutsättningar för att hitta lösningar tillsammans med privata aktörer då resandet och befolkningsunderlaget är stort, mycket av infrastrukturen redan finns samtidigt som tågets marknadsandel är låg. Genom att bygga ett par länkar som idag saknas går det att öka tågresandet radikalt. Potential för lönsamhet är unik.

– Gensvaret på RFIn har varit stort och nästan 20 europeiska företag och några asiatiska har meddelat att de vill vara med i arbetet med att utveckla modeller för att möjliggöra en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. Det är företag med stor erfarenhet av alternativa finansieringsmodeller som kommer att delta i arbetet som kommer pågå under hösten och redovisas innan årsskiftet, fortsätter Jonas Karlsson.

Med på seminariet i Almedalen är MTR, Skanska och Pareto Securites – tre av de företag som presenterat idéer kring hur man kan bidra till att förverkliga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Dessutom kommer företrädare för politik och näringsliv ge sin syn på hur vi ska klara de stora infrastrukturbehov som vi har framöver.

Redaktionen