Nyheter

Årets Pollinatör 2017: Trafikverket på Gotland

Årets Pollinatör är Trafikverket på Gotland och motiveringen lyderför en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina. Det är första gången som Svenska Bin delar ut utmärkelsen som man hoppas ska inspirera fler regioner att tänka på vikten av biologisk mångfald och pollinering.
Överlämnandet skedde 
på tisdagen i en speciellt utvald vägren vid Södra Hällarnas naturreservat i Vibble utanför Visby där bina surrar och blåelden just nu blommar som vackrast.

Området runt Södra Hällarna är lokal för tre rödlistade* vildbiarter – stortapetserarbi, svartpälsbi och thomsonkägelbi. En speciell artinventering av området gjordes inför bygget av en rondell.

– Vi är stolta över utmärkelsen. Här på Gotland är vi extra sparsamma med att slå vägrenarna och tar bara väldigt lite vid utfarterna, säger Bob Kolmodin, projektledare Trafikverket södra Gotland.  

Arbetet började redan i mitten av 80-talet
Ann-Louise Almgren, projektledare på Trafikverket norra Gotland berättar hur det unika arbetet började.

– I slutet av sjuttiotalet slog de vägrenarna mycket mer än vi gör idag. Då var det två gotländska vägmästare som började testa att spara blommor på vissa sträckor. Hur kunde man få mer blomning, se till att växterna hann fröa av sig och skapa större artrikedom? De var också nyfikna på varför vissa växter trivdes på särskilda ställen.Vägmästarnas kunskaper ligger till grund för de skötselråd vi följer än idag.

– Trafiksäkerheten kommer först, men vi sparar så mycket växtlighet som möjligt. I den tidiga slåttern slår vi bara innerkurvor och korsningar, berättar Bob Kolmodin.

– Vi slår en ytterst liten del och då oftast bara med en slåtterbredd, till skillnad från fastlandet där man slår två. Om vi inte slår alls kan det bli enbart hundkex och gräs utmed vägarna, vilket kan kväva all annan flora, säger Ann-Louise Almgren. Vi behöver bli bättre på att berätta varför vi gör som vi gör, tillägger hon. Därför är det roligt att vi blivit Årets pollinatör. 

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård gratulerar Trafikverket:

– Det är en väldigt fin och viktig utmärkelse. En medveten slåtter i de gotländska vägrenarna bidrar till att bevara vår fantastiska flora på ön, samtidigt som man förskönar landskapet.

Utveckling och kartläggning viktigt
Trafikverket arbetar med att förbättra slåttern, säger Bob Kolmodin.

–Vi har till exempel lärt oss att det är viktigt att inte flytta runt jorden efter kantskärning. Vi vet att flyttade schaktmassor kan öka mängden invasiva växter som björnloka och lupiner. De har blivit ett stort problem utmed de svenska vägarna. Här på Gotland har vi inte hittat några lupiner men däremot har vi problem med björnlokan. 

– Det är viktigt att allt det arbete som gjorts fram till idag tas tillvara, inflikar Ann-Louise Almgren. De maskinförare som arbetat i många år har öga för vad som ska sparas. De som bygger nya vägar behöver däremot mer kunskap om biologisk mångfald och skötsel av vägrenar.

Trafikverket på Gotland får både beröm och kritik:

– Många utgår ifrån att det är bäst för naturen att bara lämna allt som växer. Men faktum är att en hel del arter behöver kultiveras och mår bra av att vi slår och skär i vägrenarna, säger Bob Kolmodin.

Redaktionen