Nyheter

Svevia får beläggningsavtal med Håbo kommun

Under de närmaste två åren kommer Svevia att på uppdrag av Håbo kommun sköta om kommunens asfalterade gator, vägar och övriga ytor.

Avtalet är ett ramavtal och omfattar i första hand så kallade underhållsbeläggningar. Det börjar gälla i juni, sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Underhållsbeläggningar används som ett begrepp för löpande underhåll och lagningar av asfalterade ytor men kan även omfatta uppdrag med utläggning av helt ny asfalt, säger Dan Eriksson, Svevia.

Håbo kommun som ligger mellan Enköping och Järfälla har ett kommunalt väg- och gatunät som omfattar totalt 123 kilometer väg. Utöver de finns det sammanlagt 58 km gång- och cykelvägar varav de flesta är asfalterade. Asfalterade ytor vid kommunala fastigheter samt parkeringsytor omfattas också av avtalet.

– Asfalt är ett material som påverkas av väder, markförhållanden och slitage och som behöver underhållas i form av lagningar av sprickbildningar eller tjälskott och ibland helt bytas ut. Kommunen kommer att göra löpande beställningar av oss utifrån sin planering och prioritering. Inledningsvis är det framförallt villagator och mindre lokala gator som ska åtgärdas.

Avtalet är värt cirka 10 miljoner kronor per år.

Redaktionen