Nyheter

Goodyear väljer utvecklingspartner för nytt globalt innovationscenter och kontor vid Automotive Campus i Luxemburg

Goodyear har valt FELIX GIORGETTI & AG Real Estate som utvecklingspartner för den nya anläggningen vid det framtida Luxembourg Automotive Campus. Byggnadskonceptet skapas av Assar Universum Architect.

Den nya byggnaden får en uthyrbar bruttoyta (GLA, Gross Leasable Area) på 16 000 m2 och planeras vara färdig i början av 2020. Den kommer att inrymma Goodyears globala innovationscenter samt regionala och globala funktioner som för närvarande är baserade i Luxemburg, och ha ca 1 100 anställda.

Dess design återspeglar företagets vision om smart, säker och hållbar innovation för framtida mobilitet. Det är utformat för att främja kontakter och samarbete mellan team och skapa en öppen, innovativ och inspirerande arbetsmiljö genom att utnyttja fördelarna med en campuslivsstil. I projektet ingår också en personalrestaurang, gym och evenemangscenter för produktlanseringar, innovations- och medieevenemang, utställningar som rör nutida och framtida mobilitet samt teamsamlingar.

– Att flytta till den nya avancerade anläggningen vid Luxembourg Automotive Campus blir en viktig milstolpe för Goodyear, säger Carlos Cipollitti, vice VD för produktutveckling i EMEA. Det påskyndar ytterligare Goodyears bidrag till framtida mobilitetslösningar genom att utveckla och leverera smarta produkter och tjänster som förutser kundernas och konsumenternas behov i ett mobilitetsekosystem under utveckling.

Om Félix Giorgetti
Det familjeägda företaget Félix Giorgetti, som leds av bröderna Paul och Marc Giorgetti, är ett av de ledande namnen inom byggnadsbranschen i Luxemburg. Företagets aktiviteter omfattar alla sorts byggarbeten, däribland väg- och vattenbyggnad, uppförande av offentliga, administrativa, kommersiella och industriella byggnader, och uppförande av lägenhetshus och enfamiljshus.

Redaktionen

Av Redaktionen