Nyheter

Ökad trafik och förbättrat resultat under första halvåret 2017

Trafiken på Øresundsbron ökade under första halvåret 2017. Tillsammans med fortsatt god kostnadskontroll och effektivisering ger detta ett ökat rörelseresultat. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 466 milj DKK, en förbättring på 25 milj DKK.

Trafiken på Øresundsbron har ökat stabilt de senaste åren, så även under det första halvåret 2017. Totalt ökade motorvägstrafiken med 3,5 procent, 659 fordon per dygn, jämfört med samma period förra året.

Den stora framgången syns i fritidstrafiken med BroPass, som ökat med nästan 6 procent, vilket är drygt 300 bilar per dygn.

– Vi ser med tillfredställelse att fritidstrafiken fortsätter att växa. Det är en framgång för vårt målinriktade arbete att locka fler till en tur över sundet. Det är en hård konkurrens idag kring människors fritid, så vi är stolta över att ha sådan framgång i den målgruppen, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Pendlingstrafiken har ökat med 1,4 procent under perioden, vilket är 86 passager om dygnet.

Øresundsbro Konsortiet är fortsatt framgångsrikt inom frakttrafiken, som ökade med 4,3 procent (motsvarande 54 lastbilar per dygn) jämfört med samma period förra året.

Satsningar på digitaliseringar inom kundservice och nytt betalstationsystem, som under 2018 kommer öppna för nya betalningslösningar såsom nummerplåtsavläsning, är också insatser konsortiet gjort under perioden.

– Vi strävar hela tiden efter att förbättra upplevelsen för kunden. Det ska vara enkelt och smidigt att köra över bron, säger Caroline Ullman-Hammer.

Driftskostnaderna minskade något jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet blev ett överskott med 638 miljoner DKK, en förbättring med 40 miljoner DKK.

Den räntebärande nettoskulden minskade med 634 miljoner DKK under första halvåret 2017, till 12,8 miljarder DKK, vilket oavsett annat påverkar det finansiella resultatet positivt. Emellertid var inflationen högre under första halvåret 2017 än samma period 2016, vilket försämrar det finansiella resultatet, eftersom cirka 45 procent av Konsortiets nettoskuld är inflationsindexerad. Sammanlagt har räntekostnaderna stigit med 15 miljoner DKK till 172 miljoner DKK.

Redaktionen