Nyheter

NCC bygger bilhall åt Castellum

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Castellum för att bygga en bilhall om drygt 25000 kvadratmeter i Huddinge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 278 miljoner kronor.

– Smista Allé är ett av våra mest prioriterade utvecklingsområden och detta projekt, Kvarteret Spejaren 4, blir ett av de sista i området. Byggnaden som vi tillsammans med NCC uppför har bästa skyltläge i direkt anslutning vid E4:an, säger Anders Nilsson, region-vd inom Castellum.

Bilhallen omfattar drygt 25000 kvadratmeter och består av fyra våningar. Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

a bilhall
Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen är avklarad och innehöll planering, projektering samt förberedande markarbeten. Den andra fasen inleds nu och avser byggnation.

– Tillsammans med Castellum bygger vi en toppmodern bilhall på en tidigare oexploaterad yta. NCC kommer utföra både mark- och anläggningsarbetet samt byggnationen av projektet som blir en del av det utvecklingsarbete som Castellum gör vid Smista Allé, säger Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

Arbetet inleds under juli månad och byggnaden planeras vara färdigställd vid årsskiftet 2018/2019.

Ordern om cirka 278 MSEK registreras i tredje kvartalet 2017, cirka 83 procent i affärsområdet Building och 17 procent i affärsområdet Infrastructure.

Redaktionen

Av Redaktionen