Nyheter

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Edsbyn

Även under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta om vägunderhållet inom driftområde Edsbyn.

Vintertid ser Svevia till att hålla vägarna säkra och framkomliga genom att röja snö och halkbekämpa. Området har stora höjdskillnader vilket gör att både mängd och typ av nederbörd kan variera kraftigt.

– Vi har under åren fått en god kännedom om hur klimat och geografi fungerar i driftområdet. När det regnar i Edsbyn så blir skidåkarna glada för då snöar det uppe i Harsa, och vi måste sätta in snöröjningsresurser, säger Anders Lindholm, Svevia.

a svevia

Utöver snöröjning omfattas uppdraget av löpande underhåll av till exempel vägräcken, skyltar, kantstolpar och viltstängsel men även sopning, röjning av sidoområden, hyvling och andra former av förbättringsarbete av vägarna. De sköter också rastplatser, busshållplatser och fartkamerorna.

Uppdraget omfattar totalt 809 kilometer väg sträcker sig över fyra år. Anbudet är värt 18 miljoner kronor per år.

Redaktionen