Nyheter

NCC utökar sitt uppdrag för vägunderhåll i Västsverige

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skötseln av 647 km väg i Kungsbackaområdet, där bland annat de trafikerade vägarna E6 och 156 ingår. Ordervärdet uppgår till 174 MSEK.

Entreprenaden omfattar kontinuerligt underhåll av vägnätet, såsom bl a snöröjning och halkbekämpning, underhåll av vägräcken och skyltar samt klippning av vägrenar och mittremsor.  NCC:s platsorganisation och maskinentreprenörer är tillgängliga dygnet runt för att garantera framkomligheten för trafikanterna.

a vad dd

Vägnätets totala längd inom Driftområde Kungsbacka är ca 647 km väg och här ingår även de mycket trafikerade vägarna E6 och väg 156.

– Vi har sedan tidigare ansvar för vägunderhållet i flera angränsande driftområden så som Landvetter, Viskadalen och Borås och har bra kunskap om vägnätet i området vilket även skapar en effektiv drift, säger Johan Lundberg, produktionschef NCC Infrastructure.

Kontraktet med Trafikverket är skrivet för fyra år, med option på ytterligare två års vägunderhåll. Ordervärdet uppgår till 174 MSEK och driften startar den 1 september.

Foto: Björn Asplind

Redaktionen