Nyheter

Särskilt tillstånd krävs för att flyga drönare i närheten av flygplatser

Under sommaren har det skett flera tillbud med drönare som flyger inom kontrollzoner för flygplatser, vilket utsätter flygen för stora risker.

– Vi ser allvarligt på att det förekommit händelser med påverkan på flygsäkerheten. En anledning är sannolikt okunskap om att drönare inte får flyga nära flygplatser och de risker som det innebär, säger Rémi Vesvre, strateg på sjö- och luftfartsavdelningen.

För att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen, krävs särskilt tillstånd. Det gäller alla, såväl privatpersoner som företag och om man vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontroll­zon kontaktar man närmsta flygplats inom det område man har tänkt flyga.

– En drönare som flyger inom kontrollzonen för en flygplats utsätter flyget för stora risker. Flera gånger har flygtrafiken fått stängas av på Sveriges största flygplatser för att drönare flugits inom kontrollzonen, därför krävs ett särskilt tillstånd. Utan ett särskild tillstånd från flygtrafikledning är det förbjudet att flyga i en kontrollzon och vårdslöshet i flygtrafik kan i värsta fall resultera i fängelse enligt luftfartslagen, säger Rémi.

Utöver kontrollzoner finns det också restriktionsområden i Sverige att ta hänsyn till, över till exempel fängelser, kärnkraftverk, nationalparker och militära områden. För att flyga inom dessa områden gäller särskilda villkor och ofta kan ett särskilt tillstånd krävas även för att flyga även över dessa områden.

Nya regler för drönare i höst

Transportstyrelsen har tagit fram nya förslag till föreskrifter som nu är ute på remiss. Syftet är bland annat att göra det möjligt för såväl drönare som flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg att befinna sig i luftrummet samtidigt utan att flygsäkerheten äventyras.

De nya reglerna förväntas träda ikraft tidigast i september i år.

Fakta om drönare

Det finns idag ungefär 200 000 drönare i Sverige, enligt uppskattningar som gjorts av branschorganisationen UAS Sweden. Utöver det finns minst lika många mikrodrönare och leksaker. För närvarande finns totalt cirka 1500 tillstånd att flyga drönare kommersiellt, utfärdade av Transportstyrelsen.

Redaktionen

 

Av Redaktionen