Nyheter

NCC underhåller vägarna på småländska höglandet

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skötseln av 115 mil väg inom driftområde Vetlanda. Ordervärdet uppgår till 102 miljoner kronor.

Entreprenaden omfattar kontinuerligt underhåll av vägnätet, såsom snöröjning och halkbekämpning, underhåll av vägräcken och skyltar samt klippning av vägrenar och mittremsor.  NCC:s platsorganisation och maskinentreprenörer är tillgängliga dygnet runt för att garantera framkomligheten för trafikanterna.

Vägarbete
Driftområde Vetlanda omfattar 115 mil vägar inom Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun samt delar av Eksjö kommun.

– Vi har ansvarat för vägunderhållet inom driftområde Vetlanda de senaste sex åren och det känns jätteroligt att vi fått Trafikverkets förtroende att fortsätta det arbetet. Vi har sedan tidigare ansvar för vägunderhållet inom driftområde Jönköping. Det ger oss goda förutsättningar för samordning och en effektiv drift, säger Johan Bjurström, projektchef NCC Infrastructure.

Avtalet med Trafikverket gäller från och med den 1 september 2017 och är skrivet för fyra år, med option på ytterligare två års vägunderhåll. Ordervärdet uppgår till 102 MSEK och registreras inom affärsområde Infrastructure.

Foto: Rickard Kilström

Redaktionen