Nyheter

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Trafikverkets uppdrag för drift och underhåll av vägarna på Österlen kommer under de närmaste fyra åren att skötas av Svevia. Uppdraget omfattar vintertid i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete som sopning, hyvling och mindre förbättringsarbeten av vägar och trafikmiljön inom driftområdet.

– Även idag sköter vi om det här området som kan vara rejält utmanande, framförallt vintertid, säger Ted Bengtsson arbetschef.

Det flacka landskapet gör att vägarna snabbt drevar igen vid snöfall.

– Kombinationen snö och kraftig vind gör att vägarna blir svårframkomliga. Vid sådana väderförhållanden är förberedelser och en välfungerande logistik ett måste för att få det att fungera.

A OST

Under sommaren gör turismen att trafikmängden ökar betydligt. Stora återkommande evenemang är konstrundan vid påsk, Kiviks Marknad och Äppelmarknaden.

Driftområdet består av 1040 kilometer väg och 100 kilometer gång- och cykelbanor. Kontraktet är värt cirka 30 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet på ett eller två optionsår.

Foto:  Patrick Trägårdh

Redaktionen