Nyheter

Fartkameror minskar dödliga bilolyckor med 21 procent

Trafiksäkerhetskameror minskar antalet allvarliga och dödliga bilolyckor med i genomsnitt 21 procent. Det visar en ny forskningsöversikt.

Ett forskarteam lett av Rebecca Steinbach vid Cochrane Injuries Group, London School of Hygiene & Tropical Medicine, har genomfört en systematisk forskningsöversikt om effekterna av trafiksäkerhetskameror. De identifierade 51 studier och genomförde sedan en så kallad metaanalys för att få fram ett mått på den genomsnittliga effekten.
 
Minskar hastighet och krockar
Forskningsöversikten tyder på att trafiksäkerhetskameror konsekvent leder till en minskning i både hastighet och antal bilkrockar. I genomsnitt orsakade genomförandet av hastighetskameraprogram en 7-procentig minskning av fordonens medelhastighet, men bland bilar som översteg hastighetsgränsen var minskningen 52 procent.
a fatk

När det gäller bilkrockar visar analysen på en minskning med 19 procent. Likaså minskade antalet kollisioner som ledde till skador med 18 procent och antalet allvarliga eller dödliga krockar med 21 procent.

Nyttan överstiger kostnaden
Forskarna genomförde också en kostnadsnyttoanalys vars resultat visar att nyttan med trafiksäkerhetskamerorna översteg kostnaderna. I monetära termer var nyttan åtminstone tre gånger så stor som kostnaden i alla studier där man genomförde kostandsnyttoanalys.

Det fanns ingen observerbar skillnad mellan effektiviteten av tranfiksäkerhetskameror i stadsområden och på landsort. Däremot tyder forskningen på att fasta trafiksäkerhetskameror är mer effektiva än mobila.

Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia

Redaktionen