Nyheter

Trafikstart för M/V Gute på Karlskrona-Gdynia

Den starka utveckling för frakten på Karlskrona-Gdynia fortsätter med efterfrågan på ökad kapacitet som följd. Från och med måndag den 28 augusti trafikeras linjen av ett fjärde fartyg, M/V Gute.

Under 2016 ökade antalet lastbilar på Stena Lines färjelinje mellan Sverige och Polen kraftigt och tillväxten har fortsatt under de åtta första månaderna i år.

– Under de senaste åren har vi haft en mycket positiv volymutveckling och vi bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vi är därför nöjda att kunna sätta in extra kapacitet eftersom det är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Vår linje mellan Sverige och Polen är strategisk viktig för Stena Lines verksamhet och en naturlig del av infrastrukturen som länkar ihop Skandinavien och Centraleuropa, säger Marek Kiersnowski, Trade Director, med högsta ansvar för linjen.

M/V Gute är inhyrd på ett så kallat time-charterkontrakt från Gotlandsbolaget. Fartyget kommer bara att ta frakt och fungera som ett komplement till linjens tre andra fartyg, Stena Vision, Stena Spirit och Stena Baltica.  När M/V Gute är i trafik kommer det att bli ytterligare 8 avgångar per vecka med total  t 44 avgångar per vecka.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på kapacitet och för våra kunder är det mycket viktigt med tillgänglighet och flexibilitet, något som vi kan erbjuda på ett ännu bättre sätt nu. Det här ligger väl i linje med vår tillväxtstrategi där M/V Gute blir ett mycket bra tillskott med en turlista mer anpassad efter våra fraktkunders behov vilket också bidrar till att vi kan bibehålla vår starka marknadsposition med Baltic Port i Karlkrona och den nya terminalen i Gdynia som viktiga hamnar för både frakt och passagerare, säger Marek Kiersnowski.

Fakta M/V Gute  

Längd: 138 m

Bredd: 16 m

Fraktkapacitet: 865 längdmeter

Överfartstid: 14 timmar

Redaktionen

Av Redaktionen