Nyheter

Prioritet för bussar längs Solnavägen

Solna är en attraktiv stad som växer, förtätas och byggs samman. En förutsättning för att staden ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är att bussar, pendeltåg och tunnelbana håller jämna steg och erbjuder effektiva och smarta alternativ för resande.

– Snabbare och effektivare bussförbindelser är ett viktigt komplement till tunnelbana, pendeltåg och tvärbana som förbättrar solnabornas möjligheter att resa inom Stockholmsregionen, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom projektet ”Grönt Ljus stombuss” föreslås ett antal förbättringar i busstrafiken längs sträckan Solna C – Norra Sköndal – Gullmarsplan. För Solnas del innebär de föreslagna åtgärderna att bussarna får ett eget busskörfält längs Solnavägen samt att bussarna prioriteras vid korsningar med ljussignaler.

För att tunnelbana, tvärbana och pendeltåg ska kunna nyttjas som mest effektivt behövs pålitliga och effektiva möjligheter att färdas med buss på hela eller delar av resan. Solna ställer sig bakom att genomföra förbättringarna inom ramen för projektet. Om övriga kommuner gör detsamma kan en resa mellan Solna C och Norra Sköndal kortas med totalt 18 minuter.

Redaktionen