Nyheter

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet i Västerås.

Trafikverkets driftområde Västerås består totalt av 978 kilometer väg varav, 41 kilometer är gång och cykelvägar. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

a svev aros
Svevias uppdrag är att snöröja vägarna i Västerås de närmaste fyra åren.
Foto: Patrick Trägårdh

– Västerås är ett expansivt område med mycket pendlare och transporter i rörelse. Den stora pulsådern är E18. Genom att Svevia även är entreprenörer i de intilliggande driftområdena Arboga och Enköping så sköter vi E18 från Stockholm till Örebro, säger Robin Svensson, Svevia.

Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över 4 år med möjlighet till två års option och är värt cirka 25 miljoner kronor per år.

– Vi har stor rutin på det här området som vi historiskt har skött om under flera kontraktsperioder. Det är en styrka att väl känna till geografin och de lokala förutsättningarna och vi ser framemot ytterligare fina år i Västerås.

Redaktionen