Nyheter

UTBLICK DANMARK: Klimaløsning sikrer boligområde mod skybrud

Når himlens sluser åbner sig på vid gab, mærker danskerne for alvor konsekvenserne af klimaforandringerne.

Regnen falder i så voldsom grad, at veje og kloaker oversvømmes, og det sætter et vådt aftryk helt ind i haver og indkørsler. I Køge gør man nu noget ved problemet og får i disse uger anlagt en samlet klimasikringsløsning af NCC til håndtering af de enorme mængder regnvand.

Grundejerforeningen Fuglevænget i Køge kan efter mange års våde udfordringer nu se frem til tørre veje, haver og indkørsler. Beboerne i området har været voldsomt plaget af efterdønningerne af de kraftige regnskyl, som så ofte rammer landet. Her er vejene blevet for høje i forhold til terræn, og det medfører, at vandet fra vejene trænger ind i beboernes haver og indkørsler, så snart uvejret melder sin ankomst.

a overs

Derfor har DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab) nu valgt NCC til at hjælpe med at anlægge en total klimasikringsløsning omkring grundejerforeningens veje – lige fra gravearbejde til udlægning af færdig klimavej.

– NCC blev valgt til opgaven, fordi vi ved at samle kompetencerne fra flere af vores afdelinger kunne byde ind med en total klimasikringsløsning. Udover opgravning af de gamle veje, sænkning af terræn og udgravning af nye render, leverer vi også en klimavej, som består af et bærelag, der kan aftage og dræne meget store mængder vand, samt et ekstra slidstærkt toplag af NCC Hyperit grus, der ikke skyller væk, når det regner, siger René Houmann, Entreprisechef i NCC Infra Services.

Derudover er planen, at NCC’s asfalthold skal lægge en asfaltbelægning for enderne af grusvejene for at forstærke vejene de steder, hvor de bliver mest belastede af kørertøjernes acceleration og opbremsning.

-Vi har en utrolig stærk organisation, når vi bringer vores fælles kompetencer i spil over for vores kunder. I NCC Industry og NCC Infrastructure giver det fx rigtig god mening at udnytte vores faglige tyngde på tværs af enhederne Asfalt, Råstoffer, Vejservice og Infra Service, når det handler om større anlægsentrepriser, siger René Houmann.

Klimavej med dræneffekt og tungt grus
NCC oplever en stigende interesse for de klimasikrede løsninger i forbindelse med anlægsarbejde. Når kloaksystemet ikke er dimensioneret til de store regnmængder, fører det til oversvømmede veje og pladser. Derfor er det særligt det permeable bærelag, NCC DrænStabil ®, der vækker opsigt i markedet. Bærelaget har nemlig så stor dræneffekt, at vejen altid er fri for vand – selv under skybrud, hvor der kan falde 15 mm nedbør på bare 30 minutter.

Hos Grundejerforeningen Fuglevænget i Køge lægges også NCC DrænStabil ® i de drænrender, der er gravet på begge sider af vejene. Renderne skal fungere som forsinkelsesdepot til de store mængder vand, som dernæst ledes langsomt videre til kloakken. Oven på vejen udlægges et nyt slidlag, NCC Hyperit grus, som kommer fra en meget tung bjergart med en høj densitet. Disse naturlige egenskaber kombineret med blandeforholdet fra granitbruddet gør, at lige præcis denne grus er meget velegnet til svært belastede veje i Danmark.

– Fordelene ved NCC Hyperit grus er mange. Udover at hyperitten ikke skyller væk, når det regner, er det en utrolig slidstærk grus, som hurtigt er tjent ind i forhold til almindelige typer grus, som ofte skal vedligeholdes og udskiftes, siger René Houmann.

Redaktionen