Nyheter

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Under de närmaste fyra åren är Svevia ny entreprenör för vinter- och sommarunderhåll av vägarna i Trafikverkets driftområde Nyköping.

De statliga vägarna i Nyköping omfattar total 1110 kilometer väg, varav endast 133 kilometer är grusväg. Trafikverkets uppdrag till Svevia är vägunderhåll året om av vägar inklusive sidoområden. Sommartid är det löpande underhållsåtgärder som att laga och justera mindre vägskador, dikesröja och sköta om den utrustning som finns längs vägarna som till exempel vägskyltar, fartkameror, vägräcken.

a nyk
Vintertid består uppdraget i huvudsak av att ploga, sanda, salta, hyvla och forsla bort snö.

– Driftområdet har ett stort vägnät där E4 är den tyngsta trafikleden. Den stora utmaningen i uppdraget är den höga säkerhetsklassningen som Trafikverket satt på delar av E4.

I vanliga fall är två timmar den tid som en entreprenör har på sig att snörja en prioriterad vägsträcka. På tidigare olycksdrabbade sträckor längs E4 i Nyköpings driftområde är Trafikverkets krav en och en halv timma.

– Det är självklart en utmaning men också ett krav som vi är mycket angelägna att leva upp till då vårt mål är att trafikanter i Nyköping ska färdas på säkra och framkomliga vägar.

Uppdraget sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option. Kontraktets värde är 33 miljoner kronor om år.

Redaktionen