Nyheter

UTBLICK NORDEN: NCC skal vedligeholde vejnettet i Jylland

NCC har vundet en fire-årig rammeaftale med Vejdirektoratet og skal servicere vejnettet i store dele af Jylland. Aftalen har en værdi af 190 millioner kroner.

NCC har indgået en kontrakt om at servicere 400 km motorvej og motortrafikvej, 200 km ramper og 1200 km landeveje, foruden 324 km cykelsti og 173 rastepladser for Vejdirektoratet i Midtjylland og Nordjylland de næste fire år. Rammeaftalen udgør en væsentlig del af vedligeholdelsen af det danske statsvejnet, som består af motorveje, hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. Her bliver næsten halvdelen af al trafik i Danmark afviklet.

ab ncc danm

– Med ordren kan vi bidrage til, at vejnettet i store dele af Jylland fungerer optimalt. Vedligeholdelsen af vejnettet har betydning for trafikanternes sikkerhed og kan i sidste ende bidrage til, at vi undgår unødig trængsel, siger Ivan Pedersen, direktør for Vejservice i NCC Danmark.

Aftalen indebærer blandt andet indsamling af affald, fejning, vedligehold af rabatter og grøfter, skiltning samt beplantning. Særlig vedligeholdelsen af rabatter er essentiel for at opretholde et sikkert vejnet. Uden en korrekt højde på rabatten kan vand på vejbanen øge risikoen for aquaplaning.

Sikker arbejdsdag i trafikken
Det er ikke kun trafikanternes sikkerhed, der optager NCC. Også koncernens egne medarbejdere skal kunne varetage deres arbejde uden at komme til skade. Som noget nyt vil NCC’s vejtilsynsbiler være højrestyrede, så chaufførerne skal stige ud af bilen mod rabatten fremfor mod trafikken.

– Fart er den største dræber i trafikken. I NCC har vi en vision om, at ingen kommer til skade, når de går på arbejde, og derfor håber vi, at højrestyrede biler kan gøre arbejdsdagen i trafikken mere sikker for vores kollegaer, siger Ivan Pedersen.

Aftalen indebærer, at NCC fortsat sikrer lokal arbejdskraft og forventer at gøre brug af lokale fagentreprenører.

Arbejdet for Vejdirektoratet starter den 1. januar 2018.

Foto: Erik Mårtensson
Redaktionen