Nyheter

Förbifart Stockholm växer fram med trafikomläggning på E4:an

Mellan den 10 och 12 november samt 17 och 19 november flyttar Trafikverket all trafik på E4:an i höjd med trafikplats Häggvik till två tillfälliga vägar. Detta för att kunna fortsätta bygga den nya sträckningen Förbifart Stockholm, som ska länka samman norr- och söderort och skapa en tillgängligare Stockholmsregion.

Trafikverket behöver göra två stora trafikomläggningar på E4 under november, för att kunna fortsätta arbeta med den nya sträckningen Förbifart Stockholm. Mellan den 10 och 12 november görs den första trafikomläggningen. Då läggs all södergående trafik på E4:an om i höjd med trafikplats Häggvik och fem fält kommer att flyttas till ett tillfälligt läge.

Den norrgående trafiken läggs om mellan den 17 och 19 november. Då kommer fyra körfält att flyttas. Trafikanter kommer att vara hänvisade till den nya tillfälliga vägen i ca två år. Därefter läggs trafiken tillbaka ovanpå de nybyggda tunnlarna.

ORG_170503
Bild: Ⓒ Tomas Öhrling 2017

– För att kunna behålla samma antal körfält och minimera köbildning bygger vi en tillfällig väg där trafiken kommer att gå när vi fortsätter att bygga Förbifart Stockholm, säger Lina Gruber, projektledare Trafikplatser Häggvik. Sammanlagt är det nio körfält som kommer att flyttas till den tillfälliga vägen.

De arbeten som kommer utföras under hösten och vintern är bland annat berg- och jordschaktning, för att under våren kunna påbörja arbetet med att gjuta två stycken 200 meter långa betongtunnlar. Tunnlarna kommer att bli den sista delen av Förbifart Stockholm som ansluter till den befintliga E4:an.

– Vi arbetar för att trafikomläggningen inför dessa förberedande arbeten kommer att flyta på så smidigt som möjligt. Men under tiden som vi flyttar körfälten kan vi behöva stänga av något fält tillfälligt, säger Lina Gruber. Vi beräknar med att all södergående trafik kommer att gå på den tillfälliga vägen natten mot måndag den 13 november.  All norrgående trafik kommer att vara överflyttad till den tillfälliga vägen natten till den 19 november.

Bild: Ⓒ Tomas Öhrling 2017
Redaktionen