Nyheter

Skrämmande uppgifter om Trafikverket i kvällens Kalla fakta

– Uppgifterna som framkommer i TV4 Kalla fakta är mycket skrämmande, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.
Kalla fakta avslöjar en helt oacceptabel kultur inom Trafikverket. Skattemedel som behövs så otroligt väl till vägunderhållet försvinner ned i privatpersoners fickor.

Vägunderhållet i norra Sverige är svårt eftersatt, det visar bland annat Motormännens egna vägkvalitetsundersökningar. Vägunderhållet är direkt kopplat till trafiksäkerheten, dåligt underhållna vägar är farliga vägar.

Uppgifter i programmet visar dessutom att kontrollerna av hur vägarna underhålls utförts på ett sådant sätt att vägarnas verkliga skick inte har dokumenterats. I förlängningen betyder det här att de personer som ligger bakom den här skandalen kan ha människors liv på sitt samvete.

ab vagu

Det lågtrafikerade vägnätet i Norrlands inland hör till de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Risken att dö eller skadas svårt i trafiken är där betydligt större än på bättre underhållna vägar i kustlandskapen eller längre söder ut.

Samtidigt som de här uppgifterna nu kommer i dagens ljus skriver Trafikverket i sitt Förslag till nationell plan för transportsystemen 2018–2029 att skicket på det glestrafikerade läns- och riksvägnätet inte kommer att kunna upprätthållas. Man meddelar alltså rent ut att tilldelade medel under den kommande 12-årsperioden inte räcker för att hålla den redan dåliga väganläggningen i det skick som den är idag, skicket kommer att försämras ytterligare främst under slutet av planperioden.

– Nu måste alla kort på bordet. Trafikverkets ledning har ett mycket stort ansvar för att vägnätet underhålls och standardhöjs, det handlar om människors liv och hälsa, avslutar Carl Zeidlitz.

Redaktionen