Nyheter

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

Malmö stad har genomfört en ny bullerkartläggning som visar att bullret från vägtrafik minskat sedan förra kartläggningen 2012. En anledning är att andelen tung trafik minskat i kartläggningen 2017.

Innan årets bullerkartläggning har kartläggningar skett 2007 och 2012. Jämfört med bullerkartlaggningen för 2012 har bullernivåerna från vägtrafiken 2017 sjunkit i flera områden.

– Skälet till detta är bland annat att andelen tung trafik är mindre i kartläg­gningen 2017. Dessutom har hastigheten sänkts från 50 km/h till 40 km/h på vägarna innanför Inre Ringvägen, säger Henric Nilsson på miljöförvaltningen.

ab buller

Antal exponerade från vägbuller över 55 dBA har minska med 5 % i Malmö sedan 2012, eller med ungefär 10000 personer.

Tågbullret ökar
Tågtrafiken har ökat med 12 % i genomsnitt jämfört med kartläggningen från 2012. Antalet tågbullerexponerade Malmöbor (över 55 dBA) har ökat med 20% (cirka 15 000 personer). På sträckorna Svågertorp – Lernacken och Öster­värn – Fosie by har tågtrafiken nästan fördubblats, och vid sträckan Lockarp – Trelle­borg har den ökat 5 gånger.

– Längs sträckan Östervärn – Fosie by bor många människor, vilket innebär att förändringen i antal exponerade blir stor, förklarar Henric.

Foto: Susanna Gustafsson
Redaktionen