Nyheter

Ölandsbrons pelare står stadigt under renoveringen med Ergofasts lösning

Under tre år kommer omfattande arbeten pågå för att bevara Ölandsbron i gott skick. Bron är en livsnerv i regionen – det passerar ca 18600 fordon varje dygn i snitt, under sommartid är dygnssnittet 25000 fordon. Slitaget från bilarna tillsammans med det utsatta läget från havet och vindarna i Kalmarsund innebär att underhållet är en ständig process.

Just nu innebär arbetet att samtliga rörliga lager byts, det blir ny beläggning på högbron, reparation av kantbalken på högbron och samt betongreparationer.

– Vi har bidragit med hållfasthetsberäkningar och temporära infästningar som säkrar bropelarna under arbetet, säger Micael Nilson, KAM på Ergofast. Vi hittade en mer effektiv lösning för de temporära infästningarna och vi är förstås stolta över att ha fått möjligheten att göra det.

ab olandsbron

Ergofasts ingenjörer har räknat fram en mer optimerad dimensionering för att möta hållfasthetskraven med både tids- och materialbesparingar som följd. Borrdjupen i betongen har reducerats med ca 200 mm och materialåtgången har reducerats kraftigt.

– Vi byter 210 lager i bron och måste hålla högt tempo för att hinna klart till 31 december 2019, berättar Joakim Sörenby projektchef Svevia. Att vi valde Ergofast för infästningslösningen beror på den kostnadseffektiva lösningen och deras leveransförmåga, något som är helt avgörande i den här typen av extrema projekt.

Redaktionen