Nyheter

NCC bygger ut väg 34 utanför Motala

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att förbättra och bygga ut väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg för ökad säkerhet. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan Motala och Linköping med cirka 5000 fordon på sträckan dagligen. Ordervärdet uppgår till 128 MSEK.

– Dagens befintliga väg är både i dåligt skick och olycksdrabbad. Den är väldigt smal och går genom områden med bebyggelse nära vägen. Nu förbättrar vi säkerheten på vägen och förkortar restiden, säger Björn Lindqvist, produktionschef NCC Infrastructure.

ab motala

Uppdraget är en totalentreprenad där NCC dels ska bygga en nio kilometer lång ny sträckning norr om den befintliga vägen samt bredda cirka en kilometer av den befintliga vägen. Den nya vägen får 2+1-körfält som separeras av ett mitträcke.

När vägen är i fullt bruk kommer hastighetsbegränsningen vara 100 km/tim. Vägen beräknas vara klar hösten 2020.

Redaktionen

Av Redaktionen