Nyheter

Den 8 december tänds bron till Göteborg Landvetter Airport upp

Den 8 december invigs bron till Göteborg Landvetter Airport. Bron har byggts för att möta den starka trafiktillväxten och förstärker områdets infrastruktur. Den blir också en viktig länk för det Airport City
som nu växer fram på båda sidor av Riksväg 40 i höjd med flygplatsen.

Bron är ”Porten till Västsverige” och ”Porten till flygplatsen och resten av världen”.

ab landvetterbro

Vid ceremonin kommer brons unika blå belysning att tändas för första gången av:
Ann-Sofie Hermansson, (S) Kommunstyrelsens ordförande Göteborg
Per Vorberg, (M) Kommunstyrelsens ordförande Härryda
Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport Swedavia AB

Färdigställandet av bron innebär ökade kommunikationsmöjligheter till och från flygplatsen och Airport City. Det tillförs även en cykelbana och nya busshållplatser på bron. Busshållplatserna kommer att trafikeras av Västtrafiks nya linje 612 från Landvetter resecentrum med start den 10 december.

Redaktionen

Av Redaktionen