Nyheter

Nya bilar ökade med 2,5 procent i november

Under november månad 2017 nyregistrerades 33 193 personbilar, en ökning med 2,5 procent jämfört med november månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 42,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,6 procent under november 2016.

Drygt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

ab nya bilar

Av de nyregistrerade bilarna var 32 605 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 588 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 281 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med
10 912 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar fortsätter att öka, denna månad med 12,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Skärpta krav* för avgasutsläpp för mopeder kan vara en faktor till den stora ökningen av nyregistrerade mopeder klass 1, ökningen denna månad jämfört med samma period föregående år är 524 procent. Totalt har mopeder klass 1 ökat med 36,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Redaktionen