Nyheter

Marieholmstunnelns första tunneldel sänks ner till under botten av Göta älv

Från den 2/12 – 9/12 pågår arbetet med att sänka ner Marieholmstunnelns första tunneldel till under botten av Göta älv. En spännande milstolpe för projektet och en historisk händelse i Göteborg. Tunneldelen sjösattes i april 2017.

Arbetet med att sänka ned tunneldelen är en speciell och komplicerad process som kräver stor noggrannhet och särskild kompetens. Det är ett stort antal internationella experter på sådana arbeten som deltar. Marieholmstunneln byggs som en så kallad sänktunnel – där tunneln byggs i tre delar och sammanfogas under vattnet. En tunneldel väger 25 000 ton och är cirka 100 meter lång, 30 meter bred och omkring 10 meter hög.

a marieholm

Marieholmstunneln, som är klar 2020, kommer att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem väsentligt och avlasta trafiken genom Tingstadstunneln. Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och minskade utsläpp från vägtrafiken är andra positiva effekter av tunneln.

Bygget av Marieholmstunneln är världsunikt eftersom det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Grafik: Mats Björklund Produktion
Redaktionen