Nyheter

Nytt projekt för säkrare och effektivare sjöfart i Östersjön

Förbättrad säkerhet för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo samt effektivare godsflöde på transportleden Gävle-Rauma står i fokus för EfficientFlow. Projektet pågår i tre år med start 2018 och har en projektbudget på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.

Trafikflödet i EU:s ScanMed-transportkorridor mellan Stockholm och Åbo samt mellan hamnarna Gävle och Rauma blir effektivare när IT-lösningar från Sjöfartsverkets tidigare EU-projekt integreras i logistikkedjan. Delad informationsbild kring gods och trafikläge, flexiblare planering och bättre synkronisering med landtransporter är några av de fördelar som projektet ger.

ab karta

Dessutom blir trafiken säkrare och utsläppen mindre. Med rätt information om tillgänglighet av kajer samt hamn- och farledstrafik kan fartygen bättre optimera farten vilket även ger mindre utsläpp och stranderosion.

Projektet leds av Sjöfartsverket. Övriga projektpartner är Gävle hamn i Sverige respektive Rauma hamn, Satakunta-universitetet och Trafikverket i Finland.

– Vi har testat verktyg för enskilda fartyg och hamnar tidigare. Att nu kunna testa och införa flödesoptimering i en längre transportkedja är oerhört spännande, säger Magnus Sundström, enhetschef för forskning och innovation på Sjöfartsverket.

– Rauma-Gävle är en viktig transportled med ökande volymer tack vare de investeringar i containerterminaler och djupare farleder som gjorts. Att hamnarna nu kommer dela information smidigare gör verksamheten effektivare och mer förutsägbar, säger Heikki Koivisto, sjöfartsexpert på Satakunta-universitetet.

Redaktionen

Av Redaktionen