Nyheter

Scania lanserar nyskapande lastbilar för stadstrafik

Scania slutför nu introduktionen av den nya lastbilsgenerationen. Efter lanseringen av lastbilar för fjärrtrafik samt bygg- och anläggningsbranschen fokuserar Scania nu på lösningar för städer samt fler lösningar som sänker CO2-utsläppen. 

– Med dagens lansering har Scania tagit det helhetsgrepp som lägger grunden för den nödvändiga övergången till ett hållbart transportsystem genom anpassade lastbilar med optimerad CO2-prestanda för alla tillämpningar, säger Christian Levin, Executive Vice President, Sales and Marketing.

De nya bränsleeffektiva fordonen uppvisar alla de lovordade design- och produktegenskaper som utmärker den nya lastbilsgenerationen. Bland dessa märks förbättrad körbarhet liksom förbättrad förarsikt, säkerhet, ergonomi och komfort. Men den nya lastbilsgenerationen tar Scania ett stort steg i att erbjuda kundanpassade lastbilar för ännu bättre totalekonomi.

17289-001

Scania vidgar fordonsprogrammet för stadstrafik
Genom lanseringen av lättare lastbilar med den nya 7-litersmotorn ger Scania åkerier med verksamhet i städer möjlighet att uppnå väsentligt bättre transporteffektivitet och bränslebesparingar med upp till 10 procent. Genom en mer kompakt form får Scanias P-seriehytt en lägre motortunnel, vilket ger en rymligare hyttinteriör. Förare kan se fram emot branschens bästa körförhållanden i fordon som kännetecknas av utomordentlig körbarhet och styrning – som båda är nödvändiga i utmanande stadstrafik.

Lågt insteg för ökad effektivitet
L-serien är Scanias nyutvecklade hyttserie för stadstrafik för bland annat varuleveranser, renhållning och underhållsverksamhet. Förare kommer att uppskatta den väsentligt förbättrade sikten över den omgivande trafikmiljön. Förarna kommer även att befinna sig på samma höjd som andra trafikanter. Det ger dessutom förbättrade arbetsförhållanden vid uppdrag som innebär att föraren ofta behöver kliva in och ut ur hytten. Scanias L-serie kan sänkas genom nigning och har låga insteg på båda sidor. Förare kan också utnyttja utrymmet framför motortunneln för att enkelt kliva ur lastbilen på passagerarsidan och därmed undvika ankommande biltrafik.

Med blick på säkerheten
Utöver den bättre översikten över den omgivande trafiken lanserar Scania nu City Safe Window. Fönstret i dörren på passagerarsidan ger föraren bättre möjligheter att upptäcka fotgängare och cyklister i omedelbar närhet. Fönstret kan beställas för alla P- och L-seriehytter – de vanligaste för stadstransporter – samt för CrewCab.

Scania CrewCab – skyddar dem som skyddar
Eftersom Scanias nya CrewCab främst utnyttjas av brandförsvar har den särskilt utformats för räddningstjänstuppdrag med såväl ergonomi som säkerhet som ledstjärnor. För ökad säkerhet finns möjlighet att utrusta hytten med upp till fyra sidokrockkuddar som skyddar vid överrullning. CrewCab tar upp till åtta passagerare som åker med hög säkerhet och komfort. Det senare omfattar ett separat värmesystem i manskapsdelen.

Genombrott för gasdrivna fjärrtransporter
Scania erbjuder redan det bredaste utbudet av förnybara bränslen för lastbilstrafik, bland annat etanol, biodiesel, HVO liksom hybridteknik.

Genom lanseringen av den 6-cylindriga 13-litersgasmotorn som utvecklats för regional- och fjärrtransporter har miljömedvetna åkerier nu ett starkt alternativ till fossila drivmedel. Räckvidden för en lastbilskombination på 40 ton som drivs med flytande gas har utökats till 1 100 kilometer. Samtidigt lanserar Scania även en 9-litersgasmotor för den nya lastbilsgenerationen.

Ökad effektivitet med flexibla underhållsplaner
Scania Maintenance with Flexible Plans erbjuds nu även för Scanias gaslastbilar. Väsentligt ökad träffsäkerhet när det gäller underhållstillfällen kan uppnås när dessa utgår från faktisk körning som fortlöpande kartläggs i de uppkopplade fordonen. Lösningen innebär att varje enskild lastbil får precis det underhåll den behöver vid precis rätt tillfälle, vilken minskar tiden på verkstaden och ökar driftseffektiviteten.

– Med den nya lastbilsgenerationen gör Scania betydande framsteg i förbättrad säkerhet, förarmiljö och bränsleekonomi. De redan lanserade lastbilsmodellerna har prisats världen över för sina nyskapade egenskaper och övergripande prestanda. Vi är övertygade om att det nya lastbilsprogrammet för stadstrafik blir lika framgångsrikt, säger Christian Levin.

Foto: Scania
Redaktionen