Nyheter

Infraservice Group och BDX utökar sitt goda samarbete

Företagen skapar förutsättningar för ett gemensamt och ett mer utvecklat samarbete inom segmentet drift- och underhåll samt järnvägsentreprenader.

Ett treårigt ramavtal som stärker båda parter har tecknats mellan Infraservice Group och BDX Företagen. Avtalet omfattar spår- och växelriktning, ballastplogning samt makadamkomplettering med makadamtåg. BDX Företagen säkerställer maskinbehovet och får en ny miljövänlig maskin och Infraservice säkerställer ett långt uppdrag.

– BDX Företagen ser detta avtal som en start för ett långt och gott samarbete som faller in i hur BDX arbetar – tillsammans, hållbart, långsiktigt. Vi har uppfattat Infraservice likartat vilket innebär att bådas värderingar hänger ihop, säger Robert Eriksson, divisionschef Entreprenad BDX.

ab infraservice

Företagen har arbetat tillsammans tidigare och det var då man upptäckte att man såg saker som skulle komplettera varandra på ett ypperligt sätt. Med liknande värderingar, drivkrafter och affärstänk ser man flera synergieffekter framöver, för båda företagens utveckling.

– Det känns stimulerande att tillsammans med BDX kunna utveckla samarbetet inom ramavtalet och ömsesidigt även kunna hitta samverkan för bättre maskinnyttjande i våra övriga respektive affärer, säger Jonas Lycksell, affärsområdeschef Maskin, Infraservice Group.

BDX Företagen AB
BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Affärsområde Rail arbetar både med nybyggnation samt drifts- och underhållsuppdrag. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon. Företaget omsatte 2016 2,9 mdkr.

Infraservice Group
Infraservice Group med huvudkontor i Nässjö förväntas under 2017 nå en omsättning på ca 130 mnkr. Företaget drivs av nytänkande entreprenörer med bakgrund i branschen som har en ambitionen om att bygga en kultur av lärande och entreprenörskap samt skapa möjlighet och förutsättningar för nyutexaminerade och mindre erfarna personer att få jobb och utvecklas i branschen. Utöver huvudkontoret i Nässjö har företaget etableringar i Alvesta, Hässleholm, Kristinehamn och Stockholm.

Foto: Infraservice Group
Redaktionen