Nyheter

Regeringen missar möjlighet att främja klimatsmarta fordon

Regeringen aviserar idag höjda trängselskatteavgifter i Stockholm för att finansiera Sverigeförhandlingens åtaganden. Beslutet fattas i morgon. Motormännen har i sitt remissvar pekat på några konsekvenser av förändringen och några förslag till hur det hade kunnat bli bättre.

Motormännen tycker att de nuvarande förändringarna, som kommer att ge kostnadsökningar på uppskattningsvis 200 miljoner kronor per år, är det minst dåliga förslag av de som har presenterats. Samtidigt vill man påpeka att det är de som saknar alternativ till bilen som drabbas hårdast av trängselskatt och infrastrukturavgifter. Inte heller har någon konsekvensanalys gjorts av att tjänstebilsförarna förmånsbeskattas för trängselskatten från årsskiftet och hur det påverkar trafiken.

ab trskatt

Det är också en absurditet i sig att Sverigeförhandlingen, som företräder staten, lovar sig själv, det vill säga staten, att kunna plocka ut sammanlagt 7,5 miljarder kronor ytterligare från de bilister som kommer att behöva fortsätta resa med bil.

Motormännen vill med kraft återigen framföra sitt krav på att påminnelseavgiften på 500 kronor sänks. Det är helt oskäligt att en faktura omfattande ett tiotal kronor kan påföras en påminnelseavgift i sådan disproportion. Ett sådant system ska heller aldrig läggas in i budget med utgångspunkten att folk kommer att göra fel, och missa att betala. Avgiften beräknas enligt nuvarande upplägg bidra med intäkter på mer än 200 miljoner kronor årligen.

Slutligen vill Motormännen påpeka att regeringen missar ett gyllene tillfälle att främja klimatsmarta fordon, att undanta dessa från trängselskatt hade kunnat skynda på den utveckling som måste till för att vi ska klara 2030-målen.

Redaktionen