Nyheter

Sensys Gatso Group får order från Trafikverket värd 39 miljoner

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 39 mkr från Trafikverket. Ordern gäller nyetablering av system för ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) under 2018 och omfattar system och skåp för nya ATK-platser.

Installation och driftsättning för denna etablering ingår ej i ordern utan orderläggs löpande under 2018 i takt med att etableringarna fortskrider. Leveranser mot den nu lagda ordern kommer att genomföras under andra halvåret 2018.

De fler än 1500 ATK-systemen som finns utmed Sveriges vägar är en viktig del av Trafikverkets nollvision. Systemen beräknas rädda 20-30 liv och minska antalet svårt skadade med mer än 70 personer per år. Trafikverket tecknade i juli 2013 avtal med Sensys Gatso Group AB om leverans av ATK-utrustning. Denna order läggs i enlighet med detta avtal.

ab sensys

– Den 8 november förlängde Trafikverket sitt avtal med Sensys Gatso med ytterligare två år. Vi är särskilt stolta över att få möjligheten att fortsätta bidra till nollvisionen och ser det som ett bevis på vårt utmärkta samarbete som varat i över 10 år, säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso Group.

Redaktionen