Nyheter

AcobiaFLUX byter styrsystem på Kvicksundsbroarna

…byggda som klaffbroar. Järnvägsbron är av enkel fackverkstyp medan landsvägstrafiken leds över en dubbel klaffbro.

Broarna blev klara år 1976. Tillsammans med Hjulstabron, Södertälje kanal och Landsort är broarna en del i Sveriges längsta lotsfarled.

Vattenvägen från Landsort via Kvicksund till Köping är cirka 103 sjömil (190 km). Från maj 2016 till december 2017 så har ett omfattande underhåll av broarna genomförts och nu är det då dags för styrsystemsbyte på både vägbron och järnvägsbron.

Projektet är ett totalåtagande som omfattar ett komplett styrsystemsbyte. Samtliga styrsystem för järnvägsbron och landsvägsbron kommer att bytas till nytt Siemens system.

Utöver design, programmering, testning, driftsättning och sluttestning så är elkonstruktion och allt installationsarbete omfattande delar i projektet. Elektrotjänst i Katrineholm blir vår underentreprenör när det kommer till elinstallatinsarbetet.

AcobiaFLUX erbjuder lösningar som sätter fokus på miljö och säkerhet i trafiken samt en hög effektivitet i drift och underhåll av de tekniska anläggningarna. Tillsammans bygger vi nästa generations anläggningar med fokus på de nya möjligheterna som skapas när framförandet av transportmedel automatiseras allt mer.