Nyheter

Skånetrafiken och Nobina utvecklar kollektivtrafiken i Landskrona och satsar på elbussar

…den första helt elektrifierade stadstrafiken i Skåne men även störst i landet med 19 stycken elbussar – för en renare, tystare och bättre kollektivtrafik. Teknikskiftet sker inom det befintliga kontraktet som sträcker sig till 2024 och omfattar totalt 14 nya elbussar.

Elbussarna och teknikskiftet är resultatet av ett trepartssamarbete mellan Skånetrafiken, Nobina och Landskrona kommun. Där Nobina erbjuder ett koncept, från projektledning och laddinfrastruktur till drift, underhåll och trafikledning av de fem linjerna. Redan i dag finns det eldrivna trådbussar på Linje 3 och från årsskiftet 18/19 kommer all busstrafik att drivas av el.

De 14 nya bussarna kommer från BYD och har optimerats för de lokala behoven av en effektiv kollektivtrafik och bättre stadsplanering utan laddinfrastruktur i trafikmiljön.

– Vi är mycket glada för att vi nu kan realisera satsningen med enbart elbussar i Landskrona tillsammans med staden och Nobina. Det är den första i sitt slag i Skåne. Elbussar ger ren stadsmiljö med låga bullernivåer. Satsningen ligger i framkant och väl i linje med Region Skånes mål att öka det hållbara resandet, säger Lisa Åhlén, affärschef buss Skånetrafiken.

– Genom Nobina Electrical Solutions går vi nu från teknik till trafik och är mycket glada över att leverera en helhetslösning av elbusstrafik. En väl utvecklad och positiv trepartssamverkan samtidigt som elbussmarknaden nu mognar gör att elbussar tar mer plats i de ordinarie trafiklösningarna, säger Jonas Kempe, marknadschef Nobina Sverige.

Genom elbussatsningen hoppas Nobina kunna bidra till en mer hållbar, effektivare och bekvämare kollektivtrafik i Landskrona, samtidigt som vi sänker bullernivån och de lokala utsläppen, vilket gagnar både boende och stadsplanering.