Nyheter

Tyréns tar fram detaljplan för Geelys nya innovationscenter

…att ta fram en detaljplan till ett innovationscenter som ska byggas åt Geely, samt en större skola.

– Det är väldigt kul att få bidra till en så stor utveckling som sker idag på Lindholmen och Älvstaden. Jag hoppas att vi tillsammans med Göteborgs Stad kan skapa en attraktiv blandning av såväl kontor, skola som miljö i området, säger Kristina Axelsson, uppdragsledare, Tyréns.

Planområdet på Pumpgatan på Lindholmen nyttjas idag till största del av parkeringar och industriverksamheter. I Tyréns uppdrag omfattas inte bara att ta fram en detaljplan för verksamheter och en skola, utan även att stötta Göteborgs Stads projektledare vad gäller strukturfrågor och gestaltning.

– Geely och Göteborgs Stad har höga ambitioner på gestaltningen av byggnaderna som ska främja liv, rörelse och mötesplatser. Viktigt är också att ta hänsyn till ytorna mellan husen, samtidigt som vi ska hantera översvämningsrisker, skyfall, dagvatten, trafik och gröna kvalitéer på samma yta, säger Kristina Axelsson.

Uppdraget startade i januari i år och planeras fortgå till augusti 2019, vilket är en ovanligt pressad tidsplan. Projektet är högt prioriterat av politiskt beslutande organ i Göteborgs Stad, vilket beror på att en stor och viktig arbetsgivare vill etablera sig. När allt är klart planeras innovationscentret rymma omkring 3500 arbetsplatser.

– Jag tror det här kommer bli ett spektakulärt område med en blandning av gammal varvsmiljö och moderna byggnader med extra krut. Skolan lockar dessutom andra målgrupper än affärsfolk vilket ger området en intressant sammansättning av människor, säger Kristina Axelsson.