Nyheter

Få är nöjda med Skånetrafiken

Endast 47 procent av allmänheten är nöjda med Skånetrafiken. Målet om 60 procents nöjdhet missas med råge. Det framgår i kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för 2017. Nu agerar Alliansen och kräver konkreta åtgärder för att fler ska bli nöjda med Skånetrafiken.

Mindre än hälften av skåningarna är nöjda med Skånetrafiken. Vilket företag hade tillåtits fortsätta med så låga siffror? Vi vill ju att fler ska vilja åka kollektivt. Att inget görs åt missnöjet är häpnadsväckande, Cristina Glad (L) vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Fler måste bli nöjda med Skånetrafiken. Under 2017 sjönk nöjdheten till under 50% och ligger långt från de uppsatta målen. Skånetrafiken måste nu ta tag i detta och vända utvecklingen. Fler måste gilla åka kollektivt. Vi kräver därför att åtgärder nu sätts in för att vända utvecklingen., säger Christer Akej (M) ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Ska vi få fler skåningar att åka kollektivt, måste Skånetrafiken bli bättre på att svara upp till resenärernas önskemål och krav. Annars är risken stor att allt fler väljer att ta bilen istället., säger Lars Hansson (C) ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Ska Skånetrafiken nå de uppsatta målet för NKI och stärka sitt varumärke måste tågen komma i tid och färre tåg ställas in. Informationen om plötsliga trafikhinder och förändringar i trafiken måste mycket snabbare komma ut på hemsidan och i socialamedier, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) ersättare i kollektivtrafiknämnden.