Nyheter

2017 ett rekordår för NRC Group

Fjärde kvartalet visar en fortsatt stark utveckling med rekordintäkter och ökad lönsamhet för NRC Group. Omsättningen ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år och EBITDA ökade med hela 47 procent.

 NRC Group omsatte 673,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet, en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. EBITDA uppgick till 47,2 procent och summerar till 69,7 miljoner kronor, jämfört med 47,4 miljoner kronor fjärde kvartalet år 2016. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 10,4 procent (8,6 procent).

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 616 miljoner kronor och orderstocken var över 2,4 miljarder kronor vid årets slut. Det är en ökning med 72 procent under år 2017. Den starka utvecklingen har fortsatt in i 2018 med sex tillkännagivna kontrakt hittills. Bland annat byggnationen av dubbelspår för godstrafik genom Hallsberg ett kontrakt värt cirka 272 miljoner kronor och ombyggnationen av väg 160 Säckebäck-Varekil på Orust.

 NRC Groups omsättningen för hela 2017 ökade med 20 procent, till nästan 2,4 miljarder och EBITDA-marginalen var solid på 9,7 procent (7,7 procent år 2016). NRC Groups styrelse föreslår en utdelning om 1,75 kronor per aktie för år 2017.

Förvärv under fjärde kvartalet 
NRC Group har genomfört fyra förvärv under 2017, varav Fibertech AS slutfördes under fjärde kvartalet. Ett tillskott som stärker gruppen kompetens och kapacitet inom anläggningsarbete med specialisering mot transportinfrastruktur och fiberläggning.