Nyheter

Saab förser svenska marinen med taktiska datalänkar

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på multi-taktiska datalänkar till svenska Marinen. Beställningens värde uppgår till MSEK 148.

Marinens fartyg ska uppgraderas med datalänkar som Länk 16 och Länk 22. Datalänkarna gör det möjligt att effektivt samarbeta och kommunicera med andra nationer till sjöss under pågående uppdrag.

I Saabs leveranser ingår även uppgradering av stridsledningssystem 9LV Combat Management System (CMS).

– Integreringen av de taktiska datalänkarna i Saabs 9LV CMS ombord på marinens ytstridsfartyg kommer att göra den operativa förmågan ännu starkare, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Länk 16 är ett militärt nätverk för delning av taktisk data som används av Nato och associerade länder. Det gör det möjligt för militära flygplan, fartyg och markstyrkor att på ett säkert sätt utbyta information i princip i realtid. Länk 22 används huvudsakligen i marina sammanhang som ett komplement till Länk 16.

9LV CMS används som ledningscentral ombord på många avancerade ytfartyg och ubåtar och ger marina styrkor utmärkta operativa förmågor vid alla typer av uppdrag, både kustnära och ute på öppet hav.