Nyheter

Patrik Derk ansvarig för social hållbarhet på Ramboll

Ramboll har rekryterat Patrik Derk som en del i arbetet med att lägga större fokus på social hållbarhet. Ramboll ägs av en stiftelse med syftet att skapa ett bättre samhälle för människor, ett arv som är levande hos Ramboll och som nu stärks med ny kompetens.

Patrik har stor erfarenhet av förnyelsearbete, stadsutveckling och integration.

– Ramboll grundades ur en vilja att göra världen till ett bättre ställe att bo på och det är en fantastisk vision att få vara en del av. Både affärsmässigt och humanistiskt – att få vara med och skapa förutsättningar för att våra uppdragsgivare ska kunna skapa goda förutsättningar för människor, säger Patrik Derk.

Den sociala dimensionen är viktig och glöms lätt bort i många företag, även inom hållbarhetsfrågor, menar Patrik Derk.

– Tekniken är i vårt fall ett verktyg för att möjliggöra människors välbefinnande på lång sikt. Som affärsdrivet företag kan vi vara med och påverka livet i städer och stadsdelar. Att få stadsdelar att mentalt och fysiskt växa ihop med städers centrala delar till en integrerad helhet, är en viktig del av hållbarhetsfrågan, säger Patrik Derk.

Patriks Derk kommer senast från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit rektor på Hovsjöskolan och Ronnaskolan i Södertälje.

– Patrik kommer till oss med väldigt goda erfarenheter av att skapa relationer med och engagera de boende i de områden där han verkat. Det är något vi på Ramboll vill lära oss mer av och också ta med oss till våra kunder. Vi kan inte skilja på det tekniska och det sociala, vi måste vara bra på båda delar, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll Sverige.