Nyheter

Starkt logistikläge satsar på hållbart kluster

Norrköping och Östgötaregionen behåller sin starka position som ett av landets topp-tre bästa logistiklägen. Nu går också flera aktörer samman i en storsatsning på ett logistikkluster.

Tidningen Intelligent Logistik listar varje år landets 25 bästa logistiklägen. Norrköping har i många år legat bland topp tre och så även i år. Listan tar hänsyn till kriterier som det geografiska och demografiska läget, det vill säga närheten till det största antalet konsumenter, liksom kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det innebär att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

– Det är roligt att vi fortsätter att befästa vår position som ett av landets starkaste logistiklägen. Vi har haft en stark tillväxt i hamnen, framför allt på containersidan, under de senaste åren. Att hamnen fortsätter att utvecklas är viktigt, både för våra kunder och för de nya verksamheter som valt att etablera sig i regionen, säger Ola Hjärtström, marknadschef vid Norrköpings Hamn.

Nyligen kom beskedet från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings och Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet och Norrköpings Hamn har gått samman för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Klustrets tydliga inriktning mot hållbarhet och långsiktig strukturförändring gör det unikt i landet.

– Vi vill samla kompetens och operativa enheter för aktörer inom logistik under ett tak, för att göra det enklare att verka och etablera sig i regionen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun. Vårt geografiska läge och satsningarna på sjöfart och järnväg gör att vi kan erbjuda hållbara transportlösningar, vilket är och kommer bli allt viktigare.